B.A.,LL.B. (HONS.) FIVE YEAR INTEGRATED COURSE

BATCH - I, (2011 - 2016)

Sl. No. NAME UID No. Year
1 Aamir Zafar Khan SM0111001 2011 - 2016
2 AbhishekYadav SM0111002 2011 - 2016
3 Aditya Singh SM0111003 2011 - 2016
4 Aishwarya Nigam SM0111005 2011 - 2016
5 Amar Gope SM0111006 2011 - 2016
6 Anindita Baruah SF0111007 2011 - 2016
7 Anjanav Kumar Gogoi SM0111008 2011 - 2016
8 Ankit Konwar SM0111009 2011 - 2016
9 Ankita Sharma SF0111010 2011 - 2016
10 Anoosha S. Panwar SF0111011 2011 - 2016
11 Anurupa Chetia SF0111012 2011 - 2016
12 Archana Dhekial Phukan SF0111013 2011 - 2016
13 Arifa Sultana Choudhury SF0111014 2011 - 2016
14 Arka Dutta SM0111015 2011 - 2016
15 Benchilo Odyuo SF0111017 2011 - 2016
16 Bryan Balathrang Rynjah SM0111018 2011 - 2016
17 Dilip Kumar Meena SM0111019 2011 - 2016
18 Dinesh Kumar SM0111020 2011 - 2016
19 Dinesh Kumar Bhamu SM0111021 2011 - 2016
20 Dipali Rai SF0111023 2011 - 2016
21 Falakyar Askari SM0111024 2011 - 2016
22 Gaurav Mishra SM0111025 2011 - 2016
23 Geetashree S. Kurup SF0111026 2011 - 2016
24 GobinTaye SM0111027 2011 - 2016
25 Hitesh Manglani SM0111028 2011 - 2016
26 Jagdish Jena SM0111030 2011 - 2016
27 Karan Nandi SM0111031 2011 - 2016
28 Kasturika Bhardwaj SF0111032 2011 - 2016
29 Kaustav Debbarma SM0111033 2011 - 2016
30 Leepika Dutta SF0111034 2011 - 2016
31 Lipika Sinha SF0111035 2011 - 2016
32 Manash Pratim Choudhury SM0111036 2011 - 2016
33 Mita Rajmohan SF0111037 2011 - 2016
34 Mona Gupta SF0111038 2011 - 2016
35 Mrinalika Kanwar SF0111039 2011 - 2016
36 Nashrat Majid SF0111041 2011 - 2016
37 Neil Dutta SM0111042 2011 - 2016
38 P. S. Chandralekha SF0111043 2011 - 2016
39 Parth Upadhyay SM0111044 2011 - 2016
40 Partha Shankar Biswas SM0111045 2011 - 2016
41 Rachna Jha SF0111047 2011 - 2016
42 Rashmi Patowary SF0111048 2011 - 2016
43 Saptarshi Das SM0111050 2011 - 2016
44 Shashank Pathak SM0111051 2011 - 2016
45 Shayer Agni SF0111052 2011 - 2016
46 Shubham Vashisht SM0111054 2011 - 2016
47 Soumya Rajsingh SF0111055 2011 - 2016
48 Sukanya Gogoi SF0111056 2011 - 2016
49 Supriya Hasnu SF0111057 2011 - 2016
50 Tanmay Singhar SM0111058 2011 - 2016
51 Umang Agarwal SM0111059 2011 - 2016
52 Utkarsh Pandey SM0111060 2011 - 2016
53 Vishek Bhuyan SM0111061 2011 - 2016
54 Yasser Iftikar Rahman SM0111062 2011 - 2016